home album

 

2008 October 25

 

 

Artem Potter

kat 1089.jpgkat 1090.jpgkat 1093.jpg

 

Golden retriever's show in Odessa

 

096e0a62f770.jpg 115919c3d63c.jpg294c03b6f514.jpg2b2ea2793a04.jpg2fe2094b0400.jpg3025a0fd961c.jpg554faab6c283.jpg8681e1b9eea2.jpgkat 1087.jpga5975b39c7cd.jpgea880b73dc94.jpgf5acd5023a22.jpgkat 012.jpg

 

 

Tramin Forever Yours (Ершик)  и  Savali Orfey

16.jpg17.jpg18.jpgkat 159.jpg

kat 165.jpgkat 168.jpgkat 173.jpgkat 195.jpg

Tramin Forever Yours

kat 147.jpg12.jpg14.jpg15.jpg15.jpg13.jpg9.jpg

Savali Orfey

kat 068.jpgkat 082.jpgkat 093.jpgkat 091.jpgkat 087.jpgkat 079.jpgkat 081.jpgkat 104.jpgkat 106.jpgkat 120.jpgkat 123.jpgkat 126.jpgkat 130.jpgkat 131.jpgkat 140.jpg6.jpg8.jpgkat 056.jpg

Беби и ее дети и с ними няня Майло

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpgkat 004.jpgkat 005.jpgkat 006.jpg

kat 027.jpgkat 008.jpgkat 009.jpgkat 013.jpgkat 014.jpgkat 022.jpgkat 023.jpg

 

Kobaka Atlantika

kat 248.jpg19.jpgkat 250.jpg

 

Джеф

20.jpg21.jpg583e9f390e6d.jpgkat 047.jpgkat 048.jpgkat 051.jpgkat 052.jpg

kat 209.jpgkat 222.jpgkat 224.jpgkat 225.jpgkat 226.jpg

 

Майло

kat 001.jpgkat 953.jpgkat 976.jpgkat 950.jpgkat 976.jpgkat 979.jpgkat 981.jpg

 

Tramin Hansa Dance

kat 020.jpgkat 024.jpgkat 025.jpgkat 028.jpgkat 053.jpgkat 059.jpgkat 060.jpg

kat 064.jpgkat 076.jpgkat 077.jpgkat 083.jpgkat 084.jpgkat 085.jpgkat 094.jpgkat 095.jpgkat 100.jpg

 

Tramin T sisters

kat 1028.jpgkat 1015.jpgkat 1017.jpgkat 1029.jpgkat 1030.jpgkat 1031.jpgkat 1036.jpgkat 1037.jpg

kat 1024.jpgkat 1020.jpgkat 1021.jpgkat 1022.jpg

kat 1067.jpgkat 1068.jpgkat 1069.jpgkat 1070.jpgkat 1071.jpg

kat 1073.jpgkat 1075.jpgkat 1076.jpgkat 1077.jpgkat 1078.jpgkat 1066.jpg

 

стая на море

kat 107.jpgkat 108.jpgkat 124.jpgkat 125.jpgkat 134.jpgkat 136.jpg

kat 138.jpgkat 142.jpgkat 143.jpgkat 144.jpgkat 145.jpgkat 146.jpg

kat 148.jpgkat 150.jpgkat 160.jpgkat 161.jpgkat 166.jpgkat 167.jpg

kat 149.jpgkat 151.jpgkat 154.jpgkat 157.jpgkat 162.jpgkat 163.jpg

kat 371.jpgkat 353.jpgkat 358.jpgkat 164.jpgkat 183.jpgkat 377.jpg

kat 175.jpgkat 180.jpgkat 181.jpgkat 182.jpgkat 191.jpgkat 201.jpg

kat 259.jpgkat 259.jpgkat 261.jpgkat 263.jpgkat 265.jpgkat 268.jpg

kat 227.jpgkat 229.jpgkat 235.jpgkat 236.jpgkat 237.jpgkat 238.jpgkat 239.jpg

 

Dikaya Staya Erika & Elza

kat 412.jpgkat 411.jpgkat 400.jpgkat 422.jpgkat 427.jpgkat 419.jpgkat 414.jpg

 

Tramin Mr.Moonlight

kat 897.jpgkat 901.jpgkat 907.jpgkat 927.jpgkat 929.jpg

kat 932.jpgkat 945.jpgkat 947.jpgkat 954.jpg